Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

CSS - Cascading Style Sheets

Prekrivni slogi (angl. Cascading Style Sheets - CSS) spletnemu brskalniku povejo, kako naj prikaže HTML dokument. CSS struktuira vsebino HTML dokumenta in ji da želeno obliko.

Z uporabo slogov določimo, kako naj pregledovalnik oblikuje posamezne elemente spletne strani. Določiti je mogoče celo vrsto oblikovnih lastnosti, med katere spadajo ozadje, robovi, razmiki, odmiki, pisava, poravnava, barva...

Če slogovno predlogo povežemo z vsemi stranmi v spletišču, imamo lahek nadzor nad celotnim spletiščem. Če želimo spremeniti videz, je potrebno spremeniti samo datoteko s prekrivnim slogom.

Primer CSS kode

Primer CSS kode