Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Maksimalni nivo CSS

 1. Katere transformacije elementov lahko izvedemo s CSS?
 2. Katere načine postavitve spletnih strani s CSS poznaš? Naštej vsaj tri!
 3. Kako s CSS postavimo spletno stran s pozicioniranjem?
 4. Kako s CSS postavimo plavajočo spletno stran?
 5. Kako s CSS postavimo spletno stran, ki se prilagaja različni velikosti zaslona?
 6. Zakaj menije spletnih strani gradimo v obliki HTML seznama?
 7. Opiši postopek izgradnje menija spletne strani!
 8. Zapiši primer, kjer boš iz HTML seznama s CSS oblikoval pokončen meni!
 9. Zapiši primer, kjer boš iz HTML seznama s CSS oblikoval vodoraven meni!
 10. Opiši postopek izdelave galerije slik v HTML s CSS!
 11. Zapiši primer, kjer boš s psevdorazredom CSS določil lastnosti slike v galeriji slik, ko je nad njo kurzor!
 12. S katero lastnostjo v CSS določimo prosojnost elementa?
 13. Kakšno vrednost ima v CSS lastnost prosojnosti?
 14. Zapiši primer, kjer boš sliki določil 50 odstotno prosojnost!
 15. Zapiši primer, kjer boš odstavku besedila določil 50 odstotno prosojnost!
 16. S katero oblikovno lastnostjo v CSS določimo linearni barvni prehod?
 17. Kako v CSS določimo usmeritev linearnega barvnega prehoda?
 18. S katero oblikovno lastnostjo v CSS določimo radialni barvni prehod?
 19. Kakšne vrste barvnih prehodov poznamo v CSS?
 20. Zapiši primer, kjer boš okvirju določil linearni barvni prehod dveh barv od zgornjega proti spodnjemu robu!
 21. Zapiši primer, kjer boš okvirju določil linearni barvni prehod treh barv od desne proti levi strani!
 22. Zapiši primer, kjer boš okvirju določil radialni barvni prehod dveh barv!
 23. Kaj nam v CSS omogoča pravilo @media?
 24. Zapiši primer, kjer boš v CSS s pravilom @media izdelal slog za tiskanje!
 25. Katere efekte lahko priredimo elementom v CSS?
 26. Kaj omogočajo CSS transformacije?
 27. Kaj omogočajo CSS tranzicije?
 28. Katere dodane lastnosti v CSS lahko priredimo oblikovni lastnosti transition?
 29. Kako izvedemo animacije v CSS?
 30. Zapiši primer, kjer boš s CSS elementu priredil transformacijo rotacije za 20 stopinj?
 31. Zapiši primer, kjer boš s CSS elementu priredil transformacijo povečave za 2 krat?
 32. Kako v CSS pri avtomatskem številčenju resetiramo števec?
 33. Kako v CSS pri avtomatskem številčenju postavimo števec na poljubno vrednost?
 34. Kaj v CSS določa lastnost column-count?
 35. Kako v CSS besedilo odstavka razdelimo v stolpce?
 36. Kako v CSS določimo razmik med stolpci besedila v odstavku?
 37. Kako v CSS določimo in oblikujemo vodilno črto med stolpci besedila v odstavku?
 38. Zapiši primer, kjer boš odstavek besedila razdelil v 2 stolpca!
 39. Zapiši primer, kjer boš odstavek besedila razdelil v 3 stolpce in postavil vodilno črto med stolpci!
 40. Kaj je v CSS odzivno spletno oblikovanje?
 41. Katere tehnike v CSS uporabljamo pri odzivnem spletnem oblikovanju?
 42. Zapiši primer, kjer boš v CSS izdelal medijski tip (Media Querie) za mobilni prikaz spletne strani!