Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Osnove CSS

Jezik HTML je premalo za estetsko oblikovane spletne strani, zato jih oblikujemo s slogovnimi predlogami. V ta namen je bil razvit CSS (angl. Cascading Style Sheets). CSS je preprost mehanizem za dodajanje slogov (kot npr. pisave, barv, odmikov...) spletnim dokumentom.

Slogovne predloge določajo oblikovne lastnosti spletnih elementov in spletnemu brskalniku povejo, kako naj prikaže HTML dokument.

Slogovne predloge CSS nam omogočajo, da nadzorujemo obliko spletnih strani samo preko enega dokumenta.

V začetni dobi spleta se je z večino značk, besedilo in druge elemente dokumenta HTML oblikovalo logično. Določilo se je, kaj določen del predstavlja (slika, tabela, vrstica v tabeli, polje v tabeli, seznam...), nič pa se ni ukvarjalo z obliko teh elementov. Spletni brskalniki so spletne strani oblikovali po svoje.

Zatem smo za oblikovanje spletnih strani uporabljali posebne oznake (npr. <font>), ki so omogočile, da so bili spletni dokumenti videti tako, kot smo želeli. Če pa smo se kasneje odločili zamenjati videz vseh strani v spletišču, smo morali popraviti vsako stran posebej.

Slogovne predloge predstavljajo rešitev tega problema. Kadar določimo slogovno predlogo in jo povežeme z vsemi stranmi v spletišču, imamo preprost nadzor nad celotnim spletiščem. Če želimo spremeniti videz, je potrebno spremeniti samo datoteko z slogovnimi predlogami.

Z uporabo slogov lahko določamo, kako naj spletni brskalnik oblikuje posamezne elemente našega dokumenta. Določimo lahko celo vrsto oblikovnih lastnosti, med katere spadajo ozadje, robovi, razmiki, odmiki, pisava, poravnava, barva...