Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Verzije CSS

Organizacija W3C, ki se ukvarja s spletnimi standardi, med drugim določa tudi priporočila, kako naj bi bili opisani slogi CSS. Podobno kot drugi spletni standardi, se tudi CSS še vedno razvija.

CSS level 1 (CSS 1)

Oktobra leta 1994 je Håkon Wium poslal svoj predlog pravil (imenovanih Cascading HTML Style Sheets) organizaciji W3C. Njegov predlog je sprejel Bert Bos, ki je prav tako delal na razvoju svojih stilskih podlog imenovanih Stream-Based Style Sheet Proposal. Z združenimi močmi sta izdala ti. Cascading Style Sheets. Predlog je bil prvič predstavljen novembra 1994 in še drugič oktobra 1995.

V tem času se je pri W3C ustanovila skupina HTML Editorial Review Board z glavno nalogo - razvoj bodočih specifikacij. Cilj organizacije in članov W3C je bil, da se CSS specifikacija razglasi za priporočilo, kar se je zgodilo decembra 1996, ko je izšel CSS level 1 (CSS 1).

CSS1 je omogočal nastavitev pisave, barve, ozadja, robov, odmikov...

Trenutna različica CSS je 2.1. Brskalniki, ki podpirajo to različico, morajo pravilno prebrati tudi pravila CSS 1.

Do sedaj so bili uradno sprejeti tudi moduli verzije CSS 3: barve, imenski prostori, slektorji, podpora medijem in atributi slogov, v razvoju pa je še več kot 40 modulov.

Mnogo pravil razvojne različice CSS 3 podpira že precej brskalnikov. Nekatera so še v razvojni fazi, zato jih v datoteki CSS pišemo s predponami -moz-, -webkit-, -ms-, -o- in drugimi, odvisno od razvojnega orodja.

CSS level 2 (CSS 2)

Dve leti za izdom CSS1 so objavili priporočila za CSS stopnje 2, končna verzija CSS 2 pa je izšla maja 1998. Ta omogoča absolutno postavitev elementov, različne vrste številčenja, razlome strani...

CSS level 2.1 (CSS 2.1)

Izkazalo se je, da priporočila druge stopnje potrebujejo še precej popravkov, zato so leta 2002 začeli sestavljati prvo dopolnitev CSS 2.1, končna verzija pa je izšla junija 2011 kot CSS 2.1 Revison.

CSS level 3 (CSS 3)

Začetki CSS level 3 segajo v leto 1999, ko so bili izdani prvi osnutki te verzije. Za razliko od prejšnjih priporočil, ki so bile izdane v obliki enega dokumenta za definiranje priporočila, se CSS3 deli na module, ki nadgrajujejo CSS 2 in uporabljajo CSS 2.1 specifikacijo za njihovo jedro.

Vsak modul doda in/ali zamenja del CSS 2.1. Po zaključitvi vsakega modula, bo ta vključen v obstoječ sistem CSS 2.1 poleg vseh predhodno zaključenih modulov.

Trenutno poteka delo na več kot štiridesetih različnih modulih, do sedaj pa je bilo uradno sprejetih pet: