Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

CSS komentarji

Začetek komentarja označimo z /* , zapišemo komentar in ga zaključimo z */. Komentar je lahko tudi več vrstičen.

Primer:

/* -----------------------------
   to je prvi komentar
-------------------------------*/
h1{
   text-align: center;
   /* to je drug komentar */
   color: black;
   font-family: Arial;
}

Glavni naslov