Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Enote v CSS

Mere se pišejo brez presledka med vrednostjo in enoto. Tako je zapis 23 pt napačen, pravilno je 23pt. Za 0 ni potrebno pisati enot.

Vrednosti so cela števila, brez decimalnih znakov in vrednosti, ali pa realna števila, ki jih zapišemo kot cela števila, ali pa kot zaporedje nič ali več števk, ki jim sledi decimalna pika ., tej pa še vsaj ena števka. Celo število in realno število je lahko predznačeno s + ali -.

Enote so relativne ali absolutne. Relativne so tiste, katerih določitev je odvisna od nekih drugih lastnosti, naprimer od monitorja.

Absolutne enote

 • in: inches, palec - 1 palec je enak 2.54 cm
 • cm: centimeters
 • mm: millimeters
 • pt: points - points v CSS2 je enaka 1/72 palca
 • pc: picas - pica je enak 12 point

Relativne enote

 • em: višina trenutne pisave
 • ex: višina črke x v trenutni pisavi
 • px: points - pika na zaslonu

Odstotki

Predstavljajo velikost glede na razpoložljiv prostor ali privzeto vrednost. Pogosto se uporablja pri pisavah, slikah. Odstotek zapišemo kot število, ki mu sledi znak % brez vmesnega presledka.

Vsaka oblikovna lastnost, ki dopušča odstotkovne vrednosti, mora določati, na kaj se ta odstotek nanaša.

 • 110%
 • 0.90%
 • .75%
 • -50%