Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Kaskade v CSS

Kaskade so množice pravil, ki brskalnikom povedo,kako naj združijo sloge spletne strani, pregledovalnika (privzete nastavitve) in uporabnika (zahteve).

Posredovanje informacij o slogu brskalniku je možno na več načinov. Slog elementa je lahko:

  • opisan neposredno v HTML elementu
  • uporabimo ga lahko v glavi HTML dokumenta
  • opisan v zunanji datoteki

Seveda lahko te tri možnosti opisov slogov tudi kombiniramo. Nekaj jih opišemo v zunanjih datotekah, nekaj opisov vključimo kar v glavo dokumenta, preostanek pa definiramo sproti. Glavni namen slogov je ločiti oblikovanje od vsebine, zato je priporočljivo uporabiti zunanjo slogovno datoteko.

Če uporabimo več načinov, potem brskalnik upošteva slog v naslednjem vrstnem redu:

  1. slog znotraj elementa
  2. slogovna predloga v glavi HTML dokumenta
  3. zunanja slogovna predloga
  4. privzeta vrednost v brskalniku

Slog znotraj elementa ima največjo prioriteto, sledi mu slogovna predloga v glavi dokumenta in na koncu, če ni nikjer določen slog tega elementa, potem brskalnik vzame svojo privzeto vrednost.

V primeru, da je neko pravilo napisano dvakrat z isto prioriteto, velja, da se uporabi zadnje zapisano.