Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Kaj je HTML?

Hyper Text Markup Language (slovensko jezik za označevanje nadbesedila, kratica HTML) je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani. Predstavlja osnovo spletnega dokumenta. S pomočjo HTML razen prikaza dokumenta v brskalniku hkrati določimo tudi strukturo in semantični pomen delov dokumenta.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <title>Naslov strani</title>
</head>
<body>
   <!-- Vsebina spletne strani... -->
</body>
</html>