Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Minimalni nivo HTML

 1. Opiši postopek izdelave HTML strani!
 2. Ali je potrebno po vsaki spremembi kode v urejevalniku datoteko shraniti, da si spremembe lahko ogledamo v brskalniku?
 3. V brskalniku imamo odprto spletno stran. Za tem ji v urejevalniku spremenimo kodo HTML. Ali se spremembe samodejno prikažejo tudi v brskalniku?
 4. Kako si v brskalniku ogledamo spremembe, ki jih izvedemo v urejevalniku kode HTML?
 5. Kaj storijo brskalniki, ko ob prevajanju HTML kode naletijo na ukaz, ki ga ne razumejo?
 6. HTML kodo lahko pišemo na različne načine. Kako jo zapišemo, da je le ta čim bolj pregledna?
 7. Kako preverimo napisano kodo HTML?
 8. Kaj je HTML oznaka?
 9. Kako sintaktično zapišemo HTML oznake?
 10. Opiši razliko med samostojnimi oz. praznimi oznakami in oznakami, ki nastopajo v paru!
 11. Zapiši tri primere HTML oznak!
 12. Ali moramo pri pisanju HTML kode paziti na velike in male znake?
 13. Kaj so atributi oz. dodatne lastnosti HTML oznak?
 14. Kako sintaktično zapišemo HTML atribute?
 15. Zapiši primer HTML oznake, ki ima zapisane tudi dodatne lastnosti!
 16. Kaj je gnezdenje HTML oznak?
 17. Na kaj moramo paziti pri gnezdenju HTML oznak?
 18. Zapiši primer gnezdenih HTML oznak!
 19. Kako je z zaključevanjem enojnih oz. praznih HTML oznak?
 20. Pojasni kako je z možnimi poenostavitvami HTML oznak v XHTML in HTML5!
 21. Kaj je HTML ogrodje?
 22. Zapiši primer HTML ogrodja!
 23. Kaj opišemo v glavi HTML dokumenta?
 24. Kaj določimo z oznako <title>?
 25. Kaj opišemo v telesu HTML dokumenta?
 26. Zapiši primer HTML5 ogrodja!
 27. Kakšna je razlika HTML ogrodja XHTML in HTML5?
 28. Kako v HTML določimo kodiranje znakov?
 29. Katera kodiranja v HTML uporabimo za zapis slovenskih šumnikov?
 30. Zapiši primer kodiranja slovenskih šumnikov v HTML5 po Unicode tabeli!
 31. Kako v HTML uporabimo posebne znake (npr. >, <, " in &)?
 32. Kaj je v HTML trdi presledek, kdaj ga uporabimo?
 33. Kako v HTML zapišemo trdi presledek?
 34. Ali je v HTML dokumentu pomembno, kako razlamljamo vrstice besedila?
 35. Kako se v HTML dokumentu prikažejo natipkani tabulatorji in znaki za novo vrstico?
 36. Kdaj brskalnik izvede skok besedila v novo vrstico?
 37. Ali se v HTML dokumentu prikaže več zaporedno natipkanih presledkov?
 38. Ali lahko pišemo besedilo neposredno v telo HTML5 dokumenta?
 39. V katerih elementih HTML lahko uporabimo besedilo?
 40. Kako v HTML zapišemo naslove?
 41. Pojasni fizično in logično hierarhijo HTML naslovov?
 42. Zapiši primer HTML naslovov!
 43. Katere vrste odstavkov poznamo v HTML?
 44. Opiši značilnosti odstavka <div>!
 45. Opiši značilnosti odstavka <p>!
 46. Opiši značilnosti odstavka <pre>!
 47. Zapiši primer besedila, kjer boš uporabil vsaj tri različne tipe odstavkov!
 48. Kaj priredimo z elementom <address>?
 49. Kaj priredimo z elementom <hr>?
 50. S katerim elementom določimo prelom vrstice na točno določenem mestu?
 51. Napiši primer, kjer boš v stavku določil prelom vrstice!
 52. Kdaj v HTML uporabimo trdi presledek?
 53. Zapiši primer, ki vsebuje trdi presledek!
 54. S katerimi oznakami v HTML fizično oblikujemo besedilo?
 55. Kakšen pomen ima v HTML element <em>?
 56. Kakšen pomen ima v HTML element <strong>?
 57. Zapiši HTML kodo za primer: (a+b)2=a2+2ab+b2
 58. Zapiši HTML kodo za primer: CnH2n+2O
 59. Kakšen pomen ima v HTML element <span>?
 60. Kako v HTML vstavimo komentar?
 61. Zapiši primer komentarja v HTML!
 62. Kaj so pogojni komentarji v HTML?
 63. Kako v HTML naredimo besedilo aktivno, da tvori hiperpovezavo?
 64. S katero lastnostjo določimo ime ciljne datoteke, ki naj se odpre, ko uporabnik klikne na povezavo?
 65. Kaj je relativen način povezave do ciljnih datotek?
 66. Kaj je absolutni način povezave do ciljnih datotek?
 67. Zapiši relativen primer povezave, do datoteke "ime.html", ki je v isti mapi!
 68. Zapiši relativen primer povezave, do datoteke "ime.html", ki je en nivo višje!
 69. Zapiši relativen primer povezave, do datoteke "ime.html", ki je dva nivoja višje!
 70. Zapiši relativen primer povezave, do datoteke "ime.html", ki je v podmapi "seznam"!
 71. Zapiši relativen primer povezave, do datoteke "ime.html", ki je dva nivoja nižje! Prvi podmapi je ime "mapa1", drugi pa "mapa2".
 72. Zapiši primer absolutne povezave, ki kaže na datoteko "seznam.html" na strežniku "sckr.si"!
 73. Kako priredimo povezavo na element, ki je v isti datoteki?
 74. Zapiši primer povezave na naslov v drugem nivoju "Povezave", ki je v isti datoteki!
 75. Kako naredimo povezavo, do elektronske pošte?
 76. Zapiši primer povezave do tvoje elektronske pošte!
 77. S katero lastnostjo odpremo povezavo v novem oknu oz. novem zavihku brskalnika?
 78. Kako v HTML vključimo sliko?
 79. S katero lastnostjo elementa <img> povemo brskalniku, kje se nahaja slika?
 80. Kaj določa lastnost "alt" pri vključevanju slike v spletno stran?
 81. Zapiši primer vključitve slike "sonce.jpg", ki je v podmapi "slike", v spletno stran!
 82. Katere formate slik uporabljamo na spletnih straneh?
 83. Katere vrste seznamov poznamo v HTML?
 84. Zapiši primer neoštevilčenega seznama s tremi alinejami!
 85. Zapiši primer oštevilčenega seznama s tremi alinejami!
 86. Kaj je kombinirani seznam?
 87. Zapiši primer kombiniranega seznama s tremi alinejami neoštevilčenega seznama in tremi alinejami oštevilčenega seznama. Oštevilčen seznam je za drugo alinejo neoštevilčenega seznama!
 88. S katerimi elementi opišemo tabelo z eno celico?
 89. Katera oznaka opisuje naslovne celice tabele?
 90. Zapiši primer tabele v z dvema vrsticama in dvema stolpcema!
 91. Katera oznaka spoji celice čez stolpce v tabeli?
 92. Katera oznaka spoji celice čez vrstice v tabeli?
 93. Zapiši primer tabele z dvema vrsticama in dvema stolpcema, ki ima zgornji celici združeni v stolpcih!
 94. Zapiši primer tabele z dvema vrsticama in dvema stolpcema, ki ima desni celici združeni v vrsticah!
 95. Katera oznaka v HTML opiše obrazec?
 96. S katero lastnostjo določimo način prenosa podatkov do strežnika iz HTML obrazca? Katere načine prenosa podatkov na strežnik poznamo?
 97. Zapiši primer obrazca HTML, ki nima nobenega vnosnega elementa, podatke pa strežniku pošilja preko URL naslova z datoteko "poslji.php"!
 98. Katere vnosne elementa obrazca HTML poznamo?
 99. Kateri vnosni element HTML obrazca je namenjen vnosu enovrstičnega kratkega besedila?
 100. Katere dodatne lastnosti lahko priredimo vnosnemu polju enovrstičnega kratkega besedila v obrazcih HTML?
 101. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje enovrstično vnosno polje, ki ima nastavljeno začetno vrednost "Priimek Ime"!
 102. Kateri vnosni element HTML obrazca je namenjen vnosu gesla?
 103. Katere dodatne lastnosti lahko priredimo vnosnemu polju za vnos gesla v obrazcih HTML?
 104. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje enovrstično vnosno polje za vnos gesla!
 105. Kateri vnosni element HTML obrazca omogoča izbiro samo ene izmed večih možnih vrednosti?
 106. Katere dodatne lastnosti lahko priredimo polju za izbiranje ene izmed večih možnih vrednosti v obrazcih HTML?
 107. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje tri polja z radijskimi gumbi!
 108. Kateri vnosni element HTML obrazca je polje za označevanje oz. vklapljanje?
 109. Katere dodatne lastnosti lahko priredimo polju za označevanje oz. vklapljanje v obrazcih HTML?
 110. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje tri polja za označevanje!
 111. Kateri vnosni element HTML obrazca je polje za izbiranje ene ali več vrednosti iz danega seznama?
 112. Kaj omogoča dodatna lastnost multiple v polju za izbiranje ene ali več vrednosti iz danega seznama?
 113. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje polje za izbiranje ene vrednosti iz danega seznama, ki ima tri izbire?
 114. Katere gumbe imamo na voljo v obrazcih HTML?
 115. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje gumb za pošiljanje obrazca!
 116. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje gumb za nastavitev začetnega stanja!
 117. Kako spletnim stranem dodamo barve?
 118. Katere načine zapisa vrednosti barv uporabljamo, ko spletnim stranem dodajamo barve?