Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Srednji nivo HTML

 1. Katere so semantične oznake, ki jih je definiral HTML5?
 2. Zapiši primer HTML5 ogrodja z vsaj petimi semantičnimi oznakami!
 3. Katere oznake uporabljamo za opis v glavi HTML dokumenta?
 4. Kaj definira oznaka <title>?
 5. Zapiši primer glave HTML z vsaj tremi oznakami za opis dokumenta?
 6. Kam dodamo oznake <meta> v HTML dokumentu?
 7. Kaj opišemo z oznakami <meta> v HTML dokumentu?
 8. Zapiši primer glave HTML z vsaj tremi <meta> oznakami za opis dokumenta?
 9. Čemu sta namenjeni oznaki <div> in <span> v HTML dokumentih?
 10. Kakšna je razlika med HTML elementoma <div> in <span>?
 11. Zapiši primer uporabe oznak <div> in <span>?
 12. Kaj je logično oblikovanje besedila v HTML dokumentih?
 13. Katere oznake uporabljamo za logično oblikovanje besedila v HTML dokumentih?
 14. Zapiši primer besedila v HTML dokumentu, kjer boš uporabil vsaj štiri oznake za logično oblikovanje besedila!
 15. Kako v HTML dokumentu sliko naredimo aktivno?
 16. Zapiši primer, kjer boš na sliki "arnes.png" postavil povezavo, ki kaže na spletno mesto "www.arnes.si"!
 17. Kako določimo različna aktivna območja na sliki?
 18. Z lastnostjo <shape> določimo obliko aktivnega območja na sliki. Katere oblike pri tem lahko uporabimo?
 19. Katere oznake uporabimo za opisovanje opisnega seznama v HTML dokumentu?
 20. Zapiši primer opisnega seznama, ki ima tri elemente!
 21. Katere sezname lahko uporabimo v kombiniranih seznamih HTML dokumentov?
 22. Zapiši primer kombiniranega seznama v katerem uporabi tri elemente opisnega seznama, dva elementa neoštevilčenega seznama in dva elementa oštevilčenega seznama!
 23. S katero oznako v spletne strani vključimo video vsebine v video formatu MP4, WebM in OGG?
 24. Ali vsi brskalniki podpirajo vse video formate?
 25. Kako vključimo video vsebino v spletno stran, da jo prikažejo vsi brskalniki?
 26. Zapiši primer v katerem v spletno stran vključiš video "smeh.mp4"?
 27. S katero oznako v spletne strani vključimo zvočne vsebine v audio formatu MP3, WAV in OGG?
 28. Ali vsi brskalniki podpirajo vse audio formate?
 29. Kako vključimo zvočno vsebino v spletno stran, da jo prikažejo vsi brskalniki?
 30. Zapiši primer v katerem v spletno stran vključiš audio "smeh.mp3"?
 31. S katero oznako v spletno stran lahko vključimo drugo neodvisno spletno stran?
 32. Zapiši primer, kjer boš v spletno stran vključil spletno stran "sckr.si" v okvir velikosti 400 pik širine in 400 pik višine!
 33. Kako so definirane barve v HTML in CSS?
 34. Koliko je standardnih poimenovanih barv v HTML in CSS?
 35. Kako v HTML in CSS zapišemo barvo v šesnajstiškem zapisu barv?
 36. Zapiši primer črne in bele barve v šesnajstiškem zapisu barv!
 37. Kako v HTML in CSS zapišemo barvo s posamezno komponento RGB?
 38. Zapiši primer črne in bele barve s posamezno komponento RGB številčno in v odstotkih!
 39. Kako v HTML in CSS zapišemo barvo s posamezno komponento RGB in ji določimo prosojnost?
 40. Zapiši primer črne barve s posamezno komponento RGB in ji določi 50 odstotno prosojnost!