Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Maksimalni nivo HTML

 1. Zakaj uporabljamo oznako <time> v HTML dokumentih?
 2. Zapiši primer uporabe oznake <time> v HTML dokumentu!
 3. Zakaj uporabljamo oznako <mark> v HTML dokumentih?
 4. Kaj so pogojni komentarji v HTML dokumentih?
 5. Kam vstavimo pogojne komentarje v HTML dokumentu?
 6. S katero oznako v HTML tabeli dodamo opis?
 7. S katerimi oznakami pri zahtevnejših HTML tabelah določimo lastnosti stolpcev?
 8. Zapiši primer zahtevnejše HTML tabele, kjer boš določil lastnosti stolpcev?
 9. S katerimi oznakami pri zahtevnejših HTML tabelah vrstice združimo v skupine glava, noga in telo?
 10. Zapiši primer zahtevnejše HTML tabele, ki vsebuje glavo, nogo in telo!
 11. Kako v HTML5 obrazcih preverjamo za najpogosteje vnesene podatke, če je uporabnik vnesel pravilne in veljavne vrednosti?
 12. Kateri element obrazca označuje seznam možnosti za izbiranje?
 13. Kateri element obrazca označuje generiran ključ?
 14. Kateri element obrazca izpiše podatke, ki jih vrne skripta ali preprost matematični izraz?
 15. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje seznam možnosti za izbiranje s tremi vrednostmi!
 16. Katero vnosno polje HTML obrazca omogoča uporabniku izbiranje barve?
 17. Katero vnosno polje HTML obrazca omogoča uporabniku izbiranje datuma?
 18. Katero vnosno polje HTML obrazca omogoča uporabniku vnos naslova elektronske pošte, ki se ob pošiljanju avtomatično preveri?
 19. Katero vnosno polje HTML obrazca omogoča vnos celega števila preko drsnika, kjer je omejena spodnja in zgornja meja?
 20. Zapiši primer HTML obrazca, ki ima vnosno polje, ki omogoča vnos datuma in časa!
 21. Zapiši primer HTML obrazca, ki ima vnosno polje, ki omogoča vnos števila in ima določeno spodnjo in zgornjo mejo!
 22. Kaj omogoča atribut HTML obrazca autofocus?
 23. Kaj omogoča atribut HTML obrazca multiple?
 24. Kaj omogoča atribut HTML obrazca placeholder?
 25. Zapiši primer HTML obrazca, ki ima vnosno polje z atributoma min in max, ki definirata minimalno in maksimalno vrednost!
 26. Zapiši primer HTML obrazca, ki ima določeno privzeto vrednost vnosnega polja!
 27. Kaj v HTML dokumentih omogoča oznaka canvas?
 28. Katera risalna orodja so na voljo pri risanju na canvas platno v HTML dokumentih?
 29. Katere efekte in transformacije lahko uporabimo pri risanju na canvas platno v HTML dokumentih?
 30. Kaj v HTML dokumentih omogoča oznaka svg?
 31. Kakšna je razlika med canvas in svg?
 32. Kateri atribut omogoča uporabnikom urejanje, brisanje in vstavljanje vsebine v element HTML dokumenta?
 33. Naštej vsaj pet API vtičnikov, ki jih lahko uporabimo v HTML dokumentih!
 34. Kaj omogoča HTML API drag & drop?
 35. Kaj omogoča HTML API geolocation?
 36. Kaj omogoča HTML API web storage?
 37. Kaj omogoča HTML API offline web aplications?
 38. Kaj omogoča HTML API web workers?