Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje HTML

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v HTML:

  1. Kaj je HTML?

Minimalni nivo:

  1. Ali je v HTML dokumentu pomembno, kako razlamljamo vrstice besedila?
  2. Opiši razliko med samostojnimi oz. praznimi oznakami in oznakami, ki nastopajo v paru!

Srednji nivo:

  1. Katere oznake uporabimo za opisovanje opisnega seznama v HTML dokumentu?

Višji nivo:

  1. Kateri element obrazca označuje seznam možnosti za izbiranje?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer HTML obrazca, ki vsebuje enovrstično vnosno polje, ki ima nastavljeno začetno vrednost "Priimek Ime"!