Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje HTML

Odgovori na izbrana vprašanja

Uvod v HTML:

  1. Kaj je XHTML?

Minimalni nivo:

  1. Ali je potrebno po vsaki spremembi kode v urejevalniku datoteko shraniti, da si spremembe lahko ogledamo v brskalniku?
  2. Kako v HTML vstavimo komentar?

Srednji nivo:

  1. Kaj je logično oblikovanje besedila v HTML dokumentih?

Višji nivo:

  1. Kateri element obrazca označuje generiran ključ?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer HTML ogrodja!