Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje HTML

Odgovori na izbrana vprašanja

Uvod v HTML:

  1. Kaj je datoteka HTML?

Minimalni nivo:

  1. Kaj je HTML ogrodje?
  2. Katera oznaka opisuje naslovne celice tabele?

Srednji nivo:

  1. Z lastnostjo <shape> določimo obliko aktivnega območja na sliki. Katere oblike pri tem lahko uporabimo?

Višji nivo:

  1. Kateri atribut omogoča uporabnikom urejanje, brisanje in vstavljanje vsebine v element HTML dokumenta?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer HTML5 ogrodja!