Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje HTML

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v HTML:

  1. Pojasni razliko med HTML, XHTML in HTML5?

Minimalni nivo:

  1. Kaj je kombinirani seznam?
  2. Katere vnosne elementa obrazca HTML poznamo?

Srednji nivo:

  1. S katero oznako v spletno stran lahko vključimo drugo neodvisno spletno stran?

Višji nivo:

  1. Kaj v HTML dokumentih omogoča oznaka canvas?

Praktični primer:

  1. Zapiši HTML kodo za primer: (a+b)2=a2+2ab+b2