Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje HTML

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v HTML:

  1. Katere novosti je prinesel HTML5?

Minimalni nivo:

  1. Kako preverimo napisano kodo HTML?
  2. Opiši značilnosti odstavka <pre>!

Srednji nivo:

  1. Kakšna je razlika med HTML elementoma <div> in <span>?

Višji nivo:

  1. Kako v HTML5 obrazcih preverjamo za najpogosteje vnesene podatke, če je uporabnik vnesel pravilne in veljavne vrednosti?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer opisnega seznama, ki ima tri elemente!