Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Kaj je XML?

XML je kratica za Extensible Markup Language. XML je preprost računalniški jezik podoben HTML, ki nam omogoča format za opisovanje strukturiranih podatkov ali arhitektura za prenos podatkov in njihovo izmenjavo med več omrežji. XML spreminja mnogo aspektov računalništva, še posebej na področju komuniciranja aplikacij in strežnikov. Da pa se ga tudi razširiti, saj ima namreč to možnost, da si lahko sami izmislimo imena oznak (angleško Tag). Zelo je uporaben za komunikacije, saj ima zelo preprosto in pregledno zgradbo.

XML je razdeljen na 3 dele:

  • podatkovni (vanj shranimo podatke v neki obliki z željenimi etiketami (tag)),
  • deklarativni (skrbi za to, da lahko pri dodajanju novih podatkov vidimo kaj kakšna etiketa predstavlja),
  • predstavitveni (z njim oblikujemo izpis podatkov).

Razvijalci XML povečujejo vsebino tega jezika in s tem njegovih standardov tehnologije, ki vsebujejo podatke, ki se jih da enostavno preoblikovati in zamenjati v neenakih sistemih.

Kaj je XHTML?

XHTML je bila vmesna stopnja v razvoju jezikov, ki se uporabljajo za objavljanje v spletu. Je jezik, ki zadostuje vsem pravilom jezika XML. Dokumente XHTML 1 je mogoče napisati tako, da so popolnoma združljivi z različicami jezika HTML 4. V pripravi je bila različica XHTML 2.0, vendar je W3C opustil razvoj XHTML 2, ki jo je nadomestil HTML 5. Kot naslednik HTML 5, ki bi bil popolnoma združljiv tudi s standardi XML, se omenja različica XHTML 5, vendar pa W3C sedaj razvija naslednjo razvojno stopnjo HTML 5.1.