Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Zgodovina HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je leta 1991 na CERN-u v Švici razvil Tim Berners-Lee. Izdelal je spletni strežnik, urejevalnik dokumentov HTML in spletni brskalnik. Za prenos podatkov med spletnim strežnikom in brskalnikom je uporabil protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Specifikacije jezika HTML, protokola HTTP, programsko kodo za spletni strežnik, spletni brskalnik in urejevalnik dokumentov HTML je objavil na Internetu in omogočil vsem, ki so to želeli, da so programsko opremo uporabljali in naprej razvijali.

Po skromnem začetnem obdobju (1990-93) je prišlo nato do eksplozivne rasti svetovnega spleta.

Brskalnik Mosaic

Spletni brskalnik Mosaic je v zgodnji fazi interneta poskrbel za popularnost World Wide Web-a

W3C - World Wide Web Consortium

HTML 2.0 (november 1995) je bil razvit pod iniciativo Internet Engineering Task Force (IETF) in se je pričel uporabljati konec leta 1994. HTML+ (1993) in HTML 3.0 (1995) sta precej razširila jezik HTML v primerjavi s prejšnjimi različicami. Kljub temu, da ni bil dosežen dogovor o standardizaciji in so obstajale različice jezikov, se je pričel zaradi svojih zmožnosti široko uporabljati. Z ustanovitvijo World Wide Web Consortium (W3C) je delovna skupina za HTML uspela najti skupen jezik med raznimi razvijalci in je v letu 1996 pričela s standardizacijo HTML. Rezultat je bil HTML 3.2 (januar 1997).

HTML se mora pravilno prikazovati v različnih brskalnikih in na različnih platformah. HTML je bil razvit z vizijo, da bo lahko uporabljen na mnogih napravah, ki so priključene v splet: računalnike z različnimi resolucijami in barvnimi globinami, telefone, razne industrijske naprave...

HTML, ki ji bil standardiziran 24.12.1999, nosi oznako 4.01. Naslednja različica jezika HTML ima ime XHTML1. W3C je bil zelo zaskrbljen ob prehodu med HTML in XML. Kot rešitev je bil prehodni jezik, ki je zagotovil most med HTML in XML. Ta jezik se imenuje XHTML 1.

Zatem so več kot 10 let pripravljali novo različico XHTML 2, vendar pa so njen razvoj opustili leta 2012, kot nadomestilo pa je v maju 2012 izšel HTML 5, ki združuje specifikacije HTML in XML. Seveda se razvoj ne bo ustavil, saj je v pripravi že nova posodobitev HTML 5.1.