Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

2. vaja: Odstavki in naslovi

Spoznali bomo
  • Kako v spletno stran vstaviti besedilo
  • Vrste naslovov in kako v spletni strani uporabiti naslove
  • Vrste odstavkov in kako v spletno stran vstaviti odstavke

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 2.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Na strani je prvi naslov glavni naslov (heading 1), vsak naslednji pa za eno stopnjo nižji. Tako je naslov PETA: šesti podnaslov (heading 6).

Uporabi različne tipe odstavkov. Drugi odstavek naj opisuje element za osnovni odstavek div. V tretjem odstavku uporabi posebno vrsto odstavka, kjer so vsi presledki, tabulatorji in znaki za novo vrstico prikazani in je uporabljena pisava enake širine. Vsi ostali odstavki naj bodo običajnega tipa p.

Za navedbo podatkov o avtorju uporabi element address, pred in za odstavek pa vstavi elemnt za prazen odstavek, ki izriše vodoravno črto.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 02: Odstavki in naslovi