Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

3. vaja: Urejeni odstavki

Spoznali bomo
  • Kako uporabimo osnovni odstavek div
  • Odstavek, ki izriše vodoravno črto
  • Kako v spletno stran vstavimo citat

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 3.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Na strani je prvi naslov glavni naslov h1.

Odstavki so opisani z elementi za osnovni odstavek div.

Drugi in četrti odstavek sta citata in sta povzeta po spletni strani http://vici.tinelstudio.net/query.cgi?board=zone1p&type=xxx&p=1.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 03: Urejeni odstavki