Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

4. vaja: Fizično oblikovanje besedila

Spoznali bomo
  • Fizično oblikovanje besedila v spletnih straneh
  • Kako navedemo podatke o avtorju

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 4.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, odstavke, krepko, nagnjeno, podčrtano in nadpisano besedilo.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 04: Urejeni odstavki