Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

6. vaja: Slike v HTML

Spoznali bomo
  • Kako v spletno stran vstavimo slike

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 6.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, odstavke, vodoravno črto in slike.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 06: Slike v HTML