Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

7. vaja: Seznami

Spoznali bomo
  • Neurejene sezname v HTML
  • Urejene sezname v HTML

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 7.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, odstavke, slike, urejen in neurejen seznam.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 07: Seznami