Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

8. vaja: Tabele

Spoznali bomo
  • tabele v HTML

Izdelaj spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 8.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov in tabelo. Tabeli dodaj lastnost obrobe, ki naj bo širine 1 pike.

Opomba: Lastnost obrobe border="1" v HTML5 ni podprta, zato jo boste kasneje nadomestili s CSS.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 08: Tabele