Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

17. vaja: Gnezdeni seznami

Spoznali bomo
  • Opisni seznam v HTML

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj 17.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, sliko in naslednje sezname:

  • opisni seznam
  • neurejen seznam
  • urejen seznam

Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 17: Gnezdeni seznam