Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

18. vaja: Audio in video

Spoznali bomo
  • Kako v spletno stran vstavimo audio
  • Kako v spletno stran vstavimo video

Izdelaj spletno stran, ki je prikazana na spodnji sliki in jo poimenuj 18.vaja-html-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode.

Uporabi glavni naslov, sliko, audio in video.


Slika spletne strani v brskalniku
Slika vaje 18: Audio in video