Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Semantična struktura HTML strani

Semantično pomeni pomensko. Semantični elemnti so elementi, ki natačno določajo pomen tako brskalniku, kot razvijalcu spletne strani.

Kot primer nesemantičnih oznak si oglejmo oznaki div in span, ki o vsebini ne povesta ničesar. Nasprotno pa sematične oznake opišejo tudi vsebino. Primeri takih oznk so form, table in img.

HTML5 je definiral nove elemene za specifično označevanje vsebine, ki služijo zgolj kot smiselna alternativa oznake div. Nove oznake HTML so:

 • header: označuje glavo ali uvod v dokument ali razdelek. Uporabimo ga, kadar hočemo določiti naprimer naslov celotne spletne strani, naslov article vsebine ali naslov section vsebine.
 • nav: določa odsek v dokumentu, ki je namenjen za navigacijo do ostalih podstrani ali drugih spletnih strani.
 • section: značka določa segment, blok, razdelek v nekem dokumentu kot je na primer poglavje, glava, noga ali kak drug segment dokumenta, ki ima svoj naslov in tematsko združuje vsebino.
 • article: označuje vsebinsko zaključeno celoto. Vsebina je lahko novica, članek, besedilo iz bloga ali drugega spletnega mesta, foruma ali druge vsebine iz zunanjega vira.
 • aside: značka določa vsebino, ki se povezuje z ostalo vsebino.
 • figure: uporabimo, kadar hočemo združiti več skupnih HTML elementov. Vsebina znotraj figure značke je samostojna. Uporabimo jo kadar hočemo razložiti, opisati del dokumenta, oziroma da združimo grafiko in video.
 • figcaption: besedilo, ki opisuje vsebino figure značke. Je znotraj figure značke.
 • footer: označuje nogo določenega razdelka ali dokumenta. Tipično vsebuje ime avtorja, kontaktne informacije in datum dokumenta. Ponavadi ga uporabljamo na dnu spletne strani.
 • details: označuje dodatne informacije, ki jih uporabnik lahko prikaže ali skrije
 • main: določa glavno vsebino dokumenta
 • summary: določa vidne naslove za elemente details
 • mark: določa označeno besedilo. Z njim poudarimo, označimo besedilo.
 • time: oznaka določa čas ali datum ali oboje v Gregorijanskem koledarju, opcijsko tudi z zamikom cone.

Prikaz nove strukture strani s semantičnem označevanjem:

Struktura HTML strani s semantičnem označevanjem

Struktura HTML strani s semantičnem označevanjem