Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Oznaki Span in Div

HTML oznake so namenjene opisovanju elementov na spletni strani, tako oznaka p opiše odstavek, oznaka h1 opiše glavni naslov, itd.

Oznaki div in span pa privzeto ne opisujeta nobenega elementa, ampak sta namenjena opisovanju elemntov v povezavi s CSS.

Razlika med span in div je v tem, da je span namenjen opisovanju vrstičnih (angl. in-line) elementov, div pa odstavčnih (angl. block-line) elemntov.

<div id="vsebina">
     <p>Tole je <span class="papir">stavek</span></p>
</div>

div oznake v HTML5 ni zamenjala nobena oznaka, se pa priporoča uporaba drugih oznak, ki tudi semantično označijo dokument, kot npr. article, header, footer...