Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Logično oblikovanje besedila v HTML

Pri logičnem oblikovanju določimo, kaj predstavlja posamezen del besedila. Med elemente za logično oblikovanje besedila spadajo:

 • sub - indeks
 • sup - potenca
 • em - poudarek
 • strong - pomemben
 • abbr - okrajšava
 • cite - sklic
 • code -koda
 • dfn -definicija
 • kbd - vnos
 • q - enovrstični citat
 • blockquote - daljši citat
 • samp - vzorec
 • mark - označen
 • var - spremenljivka

 

<p> To je <em>poudarjeno</em> besedilo. </p>
<p> To je <strong>pomembno</strong> besedilo. </p>
<p> To je <abbr>okrajšava</abbr>. </p>
<p> To je <cite>sklic</cite>. </p>
<p> To je <code>koda</code>. </p>
<p> To je <dfn>definicija</dfn>. </p>
<p> To je <kbd>vnos</kbd>. </p>
<p> To je <q>citat</q>. </p>
<p> To je <samp>vzorec</samp>. </p>
<p> To je <var>spremenljivka</var>. </p>

To je poudarjeno besedilo.
To je pomembno besedilo.
To je okrajšava.
To je sklic.
To je koda.
To je definicija.
To je vnos.
To je citat.
To je vzorec.
To je spremenljivka.