Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

I-okvirji

iframe omogoča prikaz neodvisne spletne strani znotraj spletne strani. Koda za vnos i-okvirja:

<iframe src="URL"></iframe>

I-okvirju lahko priredimo dodatne lastnosti z atributi:

  • heightin width- določa višino in širino i-okvirja
  • name - določa ime i-okvirja
  • sandbox - omogoča prireditev posebnih omejitev vsebine v i-okvirju (dovolimo uprabo obrazcev, skriptov..)
  • src - določa naslov dokumenta, ki je vključen v i-okvir
  • srcdoc - določa HTML vsebino strani, ki bo prikazana v i-okvirju

I-okvir lahko uporabimo tudi kot cilj povezave, kjer se bo odprla povezava. Atributu target priredimo vrednost name i-okvirja:

<iframe src="okvir.html" name="okvir"> </iframe>
<p> <a href="nsa-splet.si" target="okvir"> </p>

Primer:

<iframe src="https://nsa-splet.si" width="500" height="300"></iframe>