Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Besedilo: Oznaki Time in Mark

HTML5 dodaja in spreminja nekaj oznak, ki se nanašajo na besedilo. Prinaša novi oznaki time in mark, hkrati pa na novo definira že obstoječe oznake.

Oznaka time

Oznaka time se uporablja kot semantična oznaka za datum in čas. Tekst med začetno in končno oznako time je lahko v katerikoli obliki formata datuma in časa. Da pa ima oznaka uporabno vrednost, ji priredimo atribut datetime, ki mora imeti vrednost datuma in časa, ki je tudi "strojno" berljiva.

Veljaven zapis datuma v atributu datetime je zapisan v obliki:

<time datetime="YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD">

Pri tem oznake v atributu datetime pomenijo:
YYYY - leto (npr. 2017)
MM - mesec (npr. 07)
DD - dan (npr. 15)
T - presledek, ki ločuje čas od datuma oz. od časovnega pasu
hh - ura v 24 urnem formatu (npr. 08)
mm - minute (npr. 15)
ss - sekunde (npr. 22)
ZD - časovni pas (npr. +01:00)

<time>2009-11-13</time>  
   <!-- brez uporabe atributa datetime mora biti zapisan veljaven format zapisa datuma--> 
<time datetime="2009-11-13">13<sup>th</sup> November</time>  
   <!-- če uporabimo atribut datetime je lahko med oznakama <time> zapisano karkoli --> 
<time datetime="20:00">začetek ob 8.00</time>  
   <!-- primer časa --> 
<time datetime="2009-11-13T20:00+00:00">Ob 8-ih na moj rojstni dan</time>  
   <!-- datum in čas s časovnim pasom --> 
<time datetime="2009-11-13T20:00Z">8-ih na moj rojstni dan</time>  
   <!-- datum in čas s časovnim pasom po UTC (Greenwich Mean Time) -->

Če je zapis datuma v oznaki time zapisan v pravilni obliki, atribut datetime ni potreben. V nasportnem primeru pa ga moramo nujno uporabiti.

Primer uporabe oznake time:

<p>Svetovno nogometno prvenstvo bo od 
<time datetime="2018-06-08">8. junija</time> do 
<time datetime="2018-07-08">8. julija 2018</time> v Rusiji.</p>

Svetovno nogometno prvenstvo bo od do v Rusiji.

Oznaka mark

Oznaka mark besedilo označi podobno kot marker na papirju.

Primer:

<p>Ne pozabi popoldan na <mark>nogomet</mark>!</p>

Ne pozabi popoldan na nogomet!