Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Urejanje vsebine v HTML

Postavitev atributa contenteditable="true" omogoča uporabnikom urejanje, brisanje in vstavljanje vsebine. Toda to ne bo samodejno prikazalo gradnikov za urejanje in shranjevanje vsebine kot jih na primer vidimo v urejevalnikih WYSIWYG. Potrebno je uporabiti še kodo JavaScript za dodajanje vseh teh gradnikov.

Primer:

<script language="javascript">
  function editStyle(cmd) {
   document.execCommand(cmd, null, null);
  }
</script>
<br />
<div id="uredi" autofocus>
  <a href="#" onClick="editStyle('bold');">[Krepko]</a>
  <a href="#" onClick="editStyle('italic');">[Poševno]</a>
  <a href="#" onClick="editStyle('underline');">[Podčrtaj]</a>
</div>

<div id="editor" contenteditable="true">
  <h3>HTML5 je standariziral urejanje besedila</h3>
  <p>Zahvala gre Microsoft-u; HTML elemente je možno vsebinsko 
  urejati od Internet Explorer 5.5...</p>
  <p>Za urejanje kar začnite tipkati. Za spremembo sloga enostavno 
  označite besedilo in kliknite na povezavo v orodni vrstici.</p>
</div>

HTML5 je standariziral urejanje besedila

Zahvala gre Microsoft-u; HTML elemente je možno vsebinsko urejati od Internet Explorer 5.5...

Za urejanje kar začnite tipkati. Za spremembo sloga enostavno označite besedilo in kliknite na povezavo v orodni vrstici.