Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: lastna vaja

Sestavi lastno vajo iz sklopa JavaScript, ki naj vsebuje dve spletni strani. V imenu dokumenta MIN/SRE/MAX označuje zahtevnostni nivo vaje. Po lastni presoji v ime dokumenta dodaj ustrezno oznako.

  • navodila za izdelavo vaje 31vaja-navodila-js-MIN/SRE/MAX-priimek-ime.html:
    • vse pripadajoče datoteke (besedilo, slike, CSS, JavaScript, multimedijske datoteke...)
    • povezave do pomoči
  • izdelano in oblikovano spletno stran, ki jo poimenuj 31vaja-js-MIN/SRE/MAX-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5, oblikovana s CSS, program pa naj bo napisan z JavaScriptom. Pazi na pravilno uporabo oznak in obliko zapisa kode