Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Minimalni nivo

 1. Kam vključimo kodo JavaScript v HTML dokumentu?
 2. Kako vključimo kodo JavaScript v dokument HTML?
 3. Kako vključimo kodo JavaScript, ki je v zunanji datoteki, v dokument HTML?
 4. Zapiši primer, kjer boš v HTML dokument vključil kodo JavaScript, ki na zaslon izpiše besedilo "Dober dan."!
 5. Zapiši primer, kjer boš v HTML vključil datoteko z JavaScript kodo "script.js"!
 6. V katerem primeru v HTML dokumentu uporabimo oznako <noscript>?
 7. Na katere načine lahko z JavaScriptom prikažemo oz. izpišemo podatke v brskalnikih?
 8. Kako z JavaScriptom v brskalniku prikažemo podatke v pojavnem oknu?
 9. Kako z JavaScriptom izpišemo podatke v HTML element dokumenta?
 10. Zapiši primer, kjer boš z JavaSkriptom v pojavno okno brskalnika izpisal besedilo "Lep pozdrav."!
 11. Zapiši primer, kjer boš z JavaSkriptom v HTML odstavek izpisal besedilo "Lep pozdrav."!
 12. Iz česa so sestavljeni programski stavki v JavaScript?
 13. Katere vrednosti definira sintaksa JavaScript?
 14. Katere operatorje uporabljamo v JavaScript?
 15. Zapiši primer, kjsr boš v JavaScript zapisal izraz, kjer boš v spremenljivko priredil številsko vrednost!
 16. Kako v JavaScript zapišemo komentar?
 17. Zapiši primer, kjsr boš v JavaScript zapisal komentar!
 18. Ali je programska koda JavaScript občutljiva na velike in male znake?
 19. Kako v JavaScriptu poimenujemo spremenljivke?
 20. Kako v JavaScript deklariramo spremenljivko?
 21. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu deklariral tri spremenljivke!
 22. Kako v JavaScriptu deklariramo konstanto?
 23. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript deklariral spremenljivko brez rezervirane besede var?
 24. Katere podatkovne tipe uporabljamo v programskem jeziku JavaScript?
 25. Kako v JavaScript zapišemo števila? Katera števila pozna JavaScript?
 26. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu v podatkovni tip zapisal 3 števila: celo število, decimalno število in veliko realno število!
 27. Kako v JavaScript zapišemo nize?
 28. Kako opišemo posebne znake v nizih JavaScript?
 29. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu v podatkovni tip zapisal stavek besedila, ki ima eno besedo v narekovajih!
 30. Katere operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?
 31. Katere aritmetične operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?
 32. Katere prireditvene operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?
 33. Katere primerjačne operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?
 34. Katere logične operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?
 35. Zapiši primer izraza v JavaScript, kjer boš uporabil aritmetični operator!
 36. Zapiši primer izraza v JavaScript, kjer boš uporabil prireditveni operator!
 37. Zapiši primer izraza v JavaScript, kjer boš uporabil primerjalni operator!
 38. Zapiši primer izraza v JavaScript, kjer boš uporabil logični operator!
 39. Katere možnosti lahko uporabimo v programih JavaScript za razreševanje odločitvenih problemov?
 40. Kako v JavaScript sintaktično zapišemo pogojni izraz?
 41. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil pogojni izraz!
 42. Kako v JavaScript sintaktično zapišemo pogojni stavek?
 43. Kakšne pogojne stavke pozanamo v JavaScript?
 44. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil pogojni stavek!
 45. Kako v JavaScript sintaktično zapišemo stavek switch?
 46. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil pogojni stavek switch!
 47. Katere zanke uporabljamo v programih JavaScript?
 48. S katerimi stanji lahko v programih JavaScript vplivamo na izvajanje zanke?
 49. Kako sintaktično zapišemo zanko while v JavaScript?
 50. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil zanko while!
 51. Kako sintaktično zapišemo zanko do..while v JavaScript?
 52. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil zanko do...while!
 53. Kako sintaktično zapišemo zanko for v JavaScript?
 54. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil zanko for!
 55. Čemu je v programih JavaScript namenjena zanka for..in?
 56. Kako v JavaScript sintaktično zapišemo funkcijo?
 57. Kako v JavaScript sintaktično zapišemo funkcijo z imenom?
 58. Kako v JavaScript pokličemo funkcijo?
 59. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil poimenovano funkcijo?
 60. Kako v JavaScript sintaktično zapišemo funkcijo, ki vrne rezultat?
 61. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil funkcijo s paremetri, ki vrne rezultat?
 62. Kako v JavaScript določimo dogodke?
 63. Katere skupine dogodkov poznamo v JavaScript?
 64. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript gumbu priredil dogodek klika miške?
 65. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript gumbu priredil dogodek dvoklika miške?
 66. Kaj so objekti v JavaScript?
 67. Sintaktično zapiši, kako v JavaScriptu ustvarimo nov objekt nedoločenega razreda?
 68. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu ustvaril nov objekt nedoločenega razreda!
 69. Čemu je v JavaScriptu namenjen razred String?
 70. Kaj določa lastnost length rezreda String?
 71. Naštej nekaj metod razreda String!
 72. Katere metode omogočajo iskanje niza v nizu razreda String?
 73. S katerimi metodami lahko razdelimo niz razreda String?
 74. S katero metodo lahko v razredu String zamenjamo določeno vrednost niza z drugo vrednostjo?
 75. Kateri metodi razreda String omogočata pretvarjanje znakov v male ali velike znake?
 76. Zapiši primer, kjer boš z JavaScript ugotovil dolžino niza!
 77. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom niz po 10 znaku razdelil na dva dela!
 78. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom dva niza spojil v en niz!
 79. Kako so v JavaScriptu definirana števila?
 80. Pojasni, kako je z natačnostjo celih in decimalnih števil v JavaScriptu!
 81. Kaj v JavaScriptu določata lastnosti MAX_VALUE in MIN_VALUE?
 82. Naštej nekaj metod razreda Number!
 83. Katere metode v JavaScriptu pretvarjajo spremenljivke v števila?
 84. S katerima metodama v JavaScriptu pretvorimo niz v število?
 85. Kaj omogočajo metode razreda Number?
 86. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu število izpisal na dano število decimalnih mest!
 87. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu števila izpisal na dano število mest!
 88. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu število izpisal kot niz!
 89. Kaj v JavaScriptu vsebuje razred Math?
 90. Naštej vsaj pet metod razreda Math!
 91. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu uporabil metodo razreda Math, ki vrne absolutno vrednost števila!
 92. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu uporabil metodo razreda Math, ki vrne naključno realno število!
 93. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu uporabil metodo razreda Math, ki vrne kvadratni koren števila!
 94. Kaj v JavaScriptu predstavlja objekt razreda Date?
 95. Kako v JavaScriptu kreiramo objekt razreda Date?
 96. Kaj v JavaScriptu omogočajo metode objekta Date?
 97. Naštej nekaj najpogostejših metod, ki jih v JavaScriptu uporabljamo z objektom Date!
 98. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu izpisal tekočo letnico z uporabo objekta Date!
 99. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu izpisal tekoči datum!