Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Srednji nivo

 1. Kaj v JavaScriptu predstavlja objekt razreda Array?
 2. Kako v JavaScriptu ustvarimo novo tabelo?
 3. Kako v JavaScriptu ugotovimo velikost tabele?
 4. Naštej nekaj najpogostejših metod, ki jih v JavaScriptu uporabljamo z objektom Array!
 5. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu vsebino tabele izpisal kot niz!
 6. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu izbrisal zadnji element tabele!
 7. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu vsebino tabele uredil po abecednem vrstnem redu!
 8. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu dve tabeli spojil v novo tabelo!
 9. Katere vrednosti ima lahko boolean v JavaScriiptu?
 10. Kaj vrne metoda valueOf() objekta Boolean?
 11. Kaj vrne metoda toString() objekta Boolean?
 12. Katere podatkovne tipe pozna JavaScript?
 13. Kakšen pomen ima v JavaScript operator typeof?
 14. Kako v JavaScript pretvorimo spremenljivko v spremenljivko drugega podatkovnega tipa?
 15. Kako v JavaScriptu pretvorimo števila v nize?
 16. Kako v JavaScriptu pretvorimo logični podatkovni tip v niz?
 17. Kako v JavaScriptu pretvorimo datume v nize?
 18. Kako v JavaScriptu pretvorimo nize v števila?
 19. Kako v JavaScriptu pretvorimo logični podatkovni tip v število?
 20. Kako v JavaScriptu pretvorimo datum v število?
 21. Zapiši primer, kjer boš v Javascriptu spremenljivko številskega tipa pretvoril v novo spremenljivko, kjer bo shranjen niz!
 22. Zapiši primer, kjer boš v Javascriptu spremenljivko v kateri je niz, pretvoril v novo spremenljivko v kateri bo število!
 23. Zapiši primer, kjer boš v Javascriptu spremenljivko v kateri je datum, pretvoril v novo spremenljivko v kateri bo število!
 24. Kaj je v JavaScriptu regularni izraz?
 25. Kdaj v JavaScriptu uporabljamo regularne izraze?
 26. Opiši razliko med iskanjem z regularnim izrazom ali nizom (metoda String search() )!
 27. S katerimi stanji v JavaScriptu preverjamo in odkrivamo napake v kodi ali ob nepravilnem vnosu ter izpisujemo sporočila o napakah?
 28. Kakšen pomen imata v JavaScriptu try in catch ?
 29. Kako v modernih brskalnikih zaženemo razhroščevalnik programske kode JavaScript?
 30. Kaj je HTML DOM?
 31. Kaj vse lahko storimo na spletni strani z JavaScriptom in HTML DOM?
 32. Zapiši primer, kjer boš na spletni strani z JavaScriptom in HTML DOM zamenjal vsebino odstavka!
 33. S katerimi metodami lahko z JavaScriptom in HTML DOM poiščemo element na spletni strani?
 34. S katerimi metodami lahko z JavaScriptom in HTML DOM spremenimo element na spletni strani?
 35. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM z atributom id poiskal HTML element!
 36. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM poiskal vse HTML elemente, ki imajo CSS razred krepko!
 37. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM spremenil vsebino HTML elementa!
 38. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM spremenil barvo pisave HTML elementa!
 39. Na katere HTML dogodke se odziva JavaScript s HTML DOM?
 40. Katere dodgodkovne atribute uporabimo, da priredimo dogodek HTML elementu?
 41. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM priredil HTML elementu dogodek miškinega klika!
 42. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM HTML elementu spremenil barvo ozadja, ko se z miško zapeljemo nad njega!
 43. Opiši kaj je drevesna struktura HTML dokumenta!
 44. Kaj so HTML DOM vozlišča?
 45. Pojasni razmerja vozlišč v HTML drevesu!
 46. Katere lastnosti uporabljamo za navigacijo z JavaScriptom med vozlišči HTML dokumenta?
 47. Kako z JavaScriptom in HTML DOM ustvarimo nov element (novo vozlišče) v HTML dokumentu?
 48. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM v HTML dokumentu dodal nov element (vozlišče)!
 49. Kako z JavaScriptom in HTML DOM odstranimo element (vozlišče) v HTML dokumentu?
 50. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM v HTML dokumentu odstranil element (vozlišče)!
 51. Kako z JavaScriptom in HTML DOM zamenjamo element (vozlišče) v HTML dokumentu?
 52. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom in HTML DOM v HTML dokumentu zamenjal element (vozlišče)!