Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: ustna vprašanja

Maksimalni nivo

 1. Kaj lahko z JavaScriptom ugotavljamo in nastavljamo prek lastnosti in metod objekta window?
 2. Naštej nekaj lastnosti, ki jih lahko z JavaScriptom priredimo objektu razreda window !
 3. Naštej nekaj metod razreda window v JavaScriptu!
 4. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom priredil lastnost objektu razreda window!
 5. S katerim objektom razreda window lahko z JavaScriptom pridobimo informacijo o velikosti uporabnikovega zaslona v pikslih?
 6. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom pridobil informacijo o velikosti uporabnikovega zaslona v pikslih?
 7. S katerim objektom razreda window lahko z JavaScriptom pridobimo informacijo o uporabnikovem brskalniku?
 8. S katero lastnostjo objekta navigator razreda window pridobimo informacijo o različici brskalnika, ki ga uporablja uporabnik?
 9. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom pridobil informacijo o tem ali ima uporabnik v brskalniku omogočene piškotke?
 10. S katerim objektom razreda window lahko z JavaScriptom pridobimo informacijo o popolnem omrežnem naslovu, protokolu in imenu strežnika?
 11. S katero lastnostjo objekta location razreda window pridobimo informacijo o poti in imenu datoteke?
 12. S katero lastnostjo objekta location razreda window naložimo nov dokument?
 13. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom pridobil informacijo o popolnem omrežnem naslovu!
 14. S katerim objektom razreda window lahko z JavaScriptom prikažemo prejšnjo ali naslednjo stran v brskalniku?
 15. S katero lastnostjo objekta history razreda window prikažemo stran v brskalinku, ki je dve strani nazaj?
 16. Katera pogovorna okna ima vgrajena JavaScript?
 17. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu uporabil opozorilno pogovorno okno!
 18. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu uporabil potrditveno pogovorno okno!
 19. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu uporabil vnosno pogovorno okno!
 20. Kaj je v JavaScriptu časovni dogodek?
 21. Katere metode razreda window v JavaScriptu uporabimo za izvajanje časovnih dogodkov?
 22. Kakšen pomen ima v JavaScriptu metoda razreda window setInterval() ?
 23. Kakšen pomen ima v JavaScriptu metoda razreda window setTimeout() ?
 24. Kaj so v JavaScriptu piškotki in zakaj jih uporabljamo?
 25. Kako z JavaScriptom kreiramo piškotek?
 26. Kaj vsebuje piškotek, ki je bil kreiran z JavaScriptom?
 27. Kaj je jQuery?
 28. Kaj omogoča knjižnica jQuery?
 29. Kako vključimo jQuery knjižnico na spletno stran?
 30. Zapiši primer, kjer boš v spletno stran vključil knjižnico jQuery!