Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje JavaScript

Odgovori na izbrana vprašanja

Uvod v JavaScript:

  1. Kako razdelimo elemente skriptnega programskega jezika JavaScript?

Minimalni nivo:

  1. Kako vključimo kodo JavaScript, ki je v zunanji datoteki, v dokument HTML?
  2. Katere primerjačne operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?

Srednji nivo:

  1. Pojasni razmerja vozlišč v HTML drevesu!

Višji nivo:

  1. Katera pogovorna okna ima vgrajena JavaScript?

Praktični primer:

  1. Sintaktično zapiši, kako v JavaScriptu ustvarimo nov objekt nedoločenega razreda?