Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje JavaScript

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v JavaScript:

  1. Kaj je JavaScript?

Minimalni nivo:

  1. Ali je programska koda JavaScript občutljiva na velike in male znake?
  2. V katerem primeru v HTML dokumentu uporabimo oznako <noscript>?

Srednji nivo:

  1. Kako v JavaScriptu ugotovimo velikost tabele?

Višji nivo:

  1. Kako z JavaScriptom kreiramo piškotek?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript uporabil pogojni stavek!