Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje JavaScript

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v JavaScript:

  1. Naštej področja, kjer lahko uporabimo JavaScript!

Minimalni nivo:

  1. Pojasni, kako je z natačnostjo celih in decimalnih števil v JavaScriptu!
  2. Katere možnosti lahko uporabimo v programih JavaScript za razreševanje odločitvenih problemov?

Srednji nivo:

  1. Naštej nekaj najpogostejših metod, ki jih v JavaScriptu uporabljamo z objektom Array!

Višji nivo:

  1. Kaj so v JavaScriptu piškotki in zakaj jih uporabljamo?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v JavaScript gumbu priredil dogodek dvoklika miške?