Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje JavaScript

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v JavaScript:

  1. Kakšna je razlika med Javo in JavaScriptom?

Minimalni nivo:

  1. Naštej nekaj metod razreda String!
  2. Katere primerjačne operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?

Srednji nivo:

  1. Kako z JavaScriptom in HTML DOM ustvarimo nov element (novo vozlišče) v HTML dokumentu?

Višji nivo:

  1. Kaj so v JavaScriptu piškotki in zakaj jih uporabljamo?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu uporabil vnosno pogovorno okno!