Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje JavaScript

Odgovori na izbrana vprašanja

Uvod v JavaScript:

  1. Kaj je JavaScript?

Minimalni nivo:

  1. Kako vključimo kodo JavaScript, ki je v zunanji datoteki, v dokument HTML?
  2. Katere metode omogočajo iskanje niza v nizu razreda String?

Srednji nivo:

  1. S katerimi metodami lahko z JavaScriptom in HTML DOM spremenimo element na spletni strani?

Višji nivo:

  1. Kaj so v JavaScriptu piškotki in zakaj jih uporabljamo?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v JavaScriptu število izpisal kot niz!