Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje JavaScript

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v JavaScript:

  1. Kako se prevede koda v skriptnem programskem jeziku JavaScript?

Minimalni nivo:

  1. Kako v JavaScript zapišemo števila? Katera števila pozna JavaScript?
  2. Kaj so objekti v JavaScript?

Srednji nivo:

  1. Kako z JavaScriptom in HTML DOM odstranimo element (vozlišče) v HTML dokumentu?

Višji nivo:

  1. Naštej nekaj lastnosti, ki jih lahko z JavaScriptom priredimo objektu razreda window !

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš v Javascriptu spremenljivko številskega tipa pretvoril v novo spremenljivko, kjer bo shranjen niz!