Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Ustno preverjanje JavaScript

Odgovori na izbrana vprašanja

Datum in čas:

Uvod v JavaScript:

  1. Kako razdelimo elemente skriptnega programskega jezika JavaScript?

Minimalni nivo:

  1. Katere prireditvene operatorje uporabljamo pri sestavljanju izrazov v JavaScript?
  2. S katero metodo lahko v razredu String zamenjamo določeno vrednost niza z drugo vrednostjo?

Srednji nivo:

  1. Katere podatkovne tipe pozna JavaScript?

Višji nivo:

  1. Katere metode razreda window v JavaScriptu uporabimo za izvajanje časovnih dogodkov?

Praktični primer:

  1. Zapiši primer, kjer boš z JavaScriptom pridobil informacijo o velikosti uporabnikovega zaslona v pikslih?