Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Uporaba JavaScript

JavaScript se veliko uporablja za ustvarjanje dinamičnih spletnih strani. Program se vgradi ali pa vključi v HTML, da opravlja naloge, ki niso mogoče samo s statično stranjo. Na primer odpiranje novih oken, preverjanje pravilnost vnesenih podatkov, enostavni izračuni ipd.

Zunaj spleta se JavaScript uporablja v različnih orodjih. Adobe Acrobat in Adobe Reader ga podpirata v datotekah PDF. Podpirata ga tudi operacijska sistema Microsoft Windows in Mac OS X.

Področja uporabe JavaScript

JavaScript lahko uporabimo da:

  • vnesemo dinamičnot statičnemu jeziku HTML;
  • beremo in spreminjamo vsebino HTML dokumentov;
  • v HTML vstavimo dinamičen tekst;
  • spremenimo atribute HTML oznak;
  • spremenimo oblikovne sloge CSS;
  • validiramo podatke iz obrazcev, še preden jih pošljemo na strežnik;
  • zaznamo vrsto brskalnika, ki ga uporablja uporabnik, s čimer lahko prikažemo vsebine, ki so odvisne od brskalnikov (prikaz iste vsebine, različno oblikovane na tabličnih računalnikih, telefonih, prenosnikih, itd.);
  • ustvarjamo in pridobivamo podatke iz piškotkov, kar omogoča personalizacijo spletne strani;
  • uporabimo ga pri izvajanju različnih dogodkov, kot npr. klik z miško, pomik z miško, zaznavanje pritisnjene tipke, itd.;
  • ...