Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

14. vaja: Datum in čas

Spoznali bomo
  • Objekt razreda Date, ki omogoča delo z datumi v JavaScriptu
  • Metode objekta Date, ki omogočajo pridobitev ali nastavitev leta, meseca, dneva, ure, minute, sekunde ali milisekunde v JavaScriptu

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 14vaja-JS-priimek-ime.html. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda JavaScript
  • V HTML element izpiše trenutni datum
  • V HTML element izpiše trenutni čas
  • V HTML element izpiše trenutni čas v angleško/ameriškem formatu AM/PM
  • V nogi v besedilu ©2012 - YYYY, Ime Priimek JavaScript namesto YYYY izpiše tekoče leto

Slika spletne strani, ko se stran naloži v brskalniku:

Slika spletne strani v brskalniku:
Slika 14.vaje: Datum in čas