Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Spremenljivke v JavaScriptu

Spremenljivka je simbolno ime za neko vrednost v programu. Vrednost, ki smo jo shranili v spremenljivko, lahko uporabimo večkrat. Ko v spremenljivko zapišemo novo vrednost, s tem izgubimo vrednost, ki je bila v spremenljivki shranjena prej.

Imena spremenljivk

Ime spremenljivke je v JavaScript lahko sestavljeno iz poljubnih črk angleške abecede, števk, ter znakov _ ali $. Prvi znak imena ne sme biti števka. JavaScript ločuje med malimi in velikimi črkami, zato so priimek, Priiimek in PRIIMEK imena treh različnih spremenljivk.

Priporočljivo je, da imena spremenljivk pišemo z malimi črkami, če pa je ime sestavljeno iz več besed, jih napišemo skupaj (ime spremenljivke ne sme vsebovati presledka) in vsako besedo (razen prve) napišemo z veliko začetnico, na primer novDatum, imePriimek, barvaOzadja ali prvaOznakaCelice.

Deklaracija spremenljivk

Pred prvo uporabo je potrebno spremenljivko deklarirati. To storimo z rezervirano besedo var, tako da za njo napišemo ime spremenljivke, ki jo deklariramo. Lahko definiramo tudi več spremenljivk hkrati tako, da zapišemo seznam spremenljivk za besedo var, ločimo pa jih z vejico ,. Sočasno lahko vsaki spremenljivki priredimo tudi njeno začetno vrednost. Če ji začetne vrednosti ne priredimo, dobi vrednost undefined.

var ime;
var trikotnik, krog, kvadrat;
var a = 10, b = 20, c = 30;
var znak, beseda = "programiranje", starost = 18;
var potrdilo = false;

Spremenljivko lahko deklariramo tudi brez rezervirane besede vara v tem primeru ji moramo prirediti začetno vrednost.

ime = "Janez";
obsegTrikotnika = 22;
velikost = null;
tekma = true;

Med zgornjima načinoma deklariranja spremenljivke v programu ni nobene razlike, je pa priporočljiva uporaba rezervirane besede var. Pri deklariranju spremenljivke v funkciji z uporabo rezervirane besede var deklariramo novo lokalno spremenljivko (vidna bo samo znotraj funkcije), medtem ko brez besede var deklariramo novo globalno spremenljivko (če spremenljivka s tem imenom še ne obstaja).

Pri deklaraciji spremenljivke nismo nikjer določili, kakšnega tipa je. To ni potrebno, ker so tipi v programskem jeziku JavaScript dinamični, kar pomeni, da se tip spremenljivke samodejno prilagodi vrednosti, ki jo v spremenljivko zapišemo. Zato je mogoče v spremenljivko shraniti vrednost nekega tipa, kasneje pa vrednost kakšnega drugega tipa.

var x = "Janez"
var x = 22;
var x = null;
var x = true;

Deklaracija constante

Spremenljivko lahko deklariramo tudi kot konstanto. To pomeni, da ji vrednosti, ki jo dobi spremenljivka ob deklaraciji, ne moremo več spremeniti. Konstanto deklariramo podobno kot običajno spremenljivko, le da namesto rezervirane besede var uporabimo besedo const.

const x = 100;
const dolzina = 1200;
const steviloDni = 31;