Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Razred Math

Razred Math vsebuje lastnosti in metode, ki so nam v pomoč pri računanju.

Razred Math je abstrakten razred, kar pomeni, da ne moremo ustvariti nobenega objekta tega razreda. Vse lastnosti in metode so statične.

Konstante

JavaScript nudi 8 matematičnih konstant, ki jih uporabimo s pomočjo razreda Math.

Konstanta Opis Vrednost
Math.E osnova naravnega logaritma 2.718281828459045
Math.PI razmerje med obsegom kroga in premerom 3.141592653589793
Math.SQRT2 kvadratni koren iz dva 1.4142135623730951
Math.SQRT1_2 kvadratni koren iz ene polovice 0.7071067811865476
Math.LN2 naravni logaritem števila 2 0.6931471805599453
Math.LN10 naravni logaritem števila 10 2.302585092994046
Math.LOG2E logaritem števila e pri osnovi 2 1.4426950408889634
Math.LOG10E logaritem števila e pri osnovi 10 0.4342944819032518

Metode

Metode razreda Math:

Konstanta Opis
Math.abs(x) vrne absolutno vrednost števila x
Math.acos(x) vrne arcus cosinus števila x, rezultat je v radianih med 0 in PI.
Math.asin(x) vrne arcus sinus števila, rezultat je v radianih med -PI/2 in PI/2
Math.atan(x) vrne arcus tangens števila x, rezultat je v radianih med -PI/2 in PI/2
Math.atan2(y,x) vrne arcus tangens kvocienta y/x, pri čemer predznaka števil y in x določata kvadrant rezultata, rezultat je v radianih med -PI in PI
Math.ceil(x) vrne najmanjše celo število, ki je večje ali enako številu x
Math.cos(x) vrne cosinus kota x, ki mora biti podan v radianih
Math.exp(x) vrne vrednost eksponentne funkcije, to je e na potenco x, kjer je e osnova naravnega logaritma
Math.floor(x) vrne največje celo število, ki je manjše ali enako številu x
Math.log(x) vrne naravni logaritem števila x
Math.max(x,y,z,...,n) vrne največje izmed števil, ki jih damo za parametre, če parametrov ni, vrne vrednost minus neskončno
Math.min(x,y,z,...,n) vrne najmanjše izmed števil, ki jih damo za parametre, če parametrov ni, vrne vrednost neskončno
Math.pow(x,y) vrne število x na potenco y
Math.random() vrne naključno realno število večje ali enako 0 in strogo manjše od 1
Math.round(x) vrne številu x najbližje celo število, če sta dve celi števili enako blizu, vrne večjega
Math.sin(x) vrne sinus kota x, ki mora biti podan v radianih
Math.sqrt(x) vrne kvadratni koren števila x
Math.tan() vrne tangens kota x, ki mora biti podan v radianih

Math.random()

Math.random() vrne naključno število med 0 in 1.

<button onclick="nakljucno()">Generiraj naključno število</button> 
<p id="primer"></p> 
<script>
  function nakljucno() {
   document.getElementById("primer").innerHTML = Math.random(); 
  } 
</script>

Math.floor()

Math.floor()vrne celo število, ki je manjše ali enako številu.

<button onclick="celoNavzdol()">Zaokroži število</button> 
<p id="primer"></p> 
<script>
  function celoNavzdol() {
   document.getElementById("primer").innerHTML = 
     Math.floor(2.8) + "<br />" +
     Math.floor(2.5) + "<br />" +
     Math.floor(2.3) + "<br />" +
     Math.floor(2.0); 
  } 
</script>

Math.ceil()

Math.ceil()vrne celo število, ki je večje ali enako številu.

<button onclick="celoNavzgor()">Zaokroži število</button> 
<p id="primer"></p> 
<script>
  function celoNavzgor() {
   document.getElementById("primer").innerHTML = 
     Math.ceil(2.8) + "<br />" +
     Math.ceil(2.5) + "<br />" +
     Math.ceil(2.3) + "<br />" +
     Math.ceil(2.0); 
  } 
</script>