Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Boolean

Boolean v JavaScript ima lahko dve vrednosti: true ali false.

Razred Boolean je objektna različica primitivnega tipa boolean. Vsebuje lastnosti in metode za delo z logičnimi vrednostmi.

Vse lastnosti in metode lahko uporabljamo kar na primitivnem tipu boolean. JavaScript bo v takem primeru vrednost tipa boolean pretvoril v začasen objekt razreda Boolean, vrnil ali nastavil vrednost ustrezne lastnosti, nato pa uničil začasni objekt.

Konstruktorji

Konstruktor Opis
Boolean() sestavi nov objekt razreda Boolean, ki vsebuje vrednost false
Boolean(bool) sestavi nov objekt razreda Boolean, ki vsebuje vrednost bool
<p id="primer"></p>
<script>
   document.getElementById("primer").innerHTML = Boolean(2>1);
</script>

Metode

Metoda Opis
bool.valueOf() vrne logično vrednost bool
bool.toString() vrne niz "true", če je bool enako true, sicer pa vrne niz "false"

Metoda valueOf()

Metoda valueOf() vrne primitivno vrednost objekta Boolean:

<p id="primer"></p>
<script>
   var bool = true;
var x = bool.valueOf(); document.getElementById("primer").innerHTML = x; </script>

Metoda toString()

Metoda toString() pretvori vrednost Boolean v niz:

<p id="primer"></p>
<script>
   var bool = false;
var x = bool.toString(); document.getElementById("primer").innerHTML = x; </script>