Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

HTML DOM dogodki

HTML DOM JavaScriptu omogoča, da se odziva na HTML dogodke. To storimo tako, da HTML elementom dodamo atribut, kot npr. onclick="koda JavaScript", onload="koda JavaScript", onchange="koda JavaScript", onmouseover="koda JavaScript", onmouseout="koda JavaScript", itd.

Dogodki HTML elementov

Primeri HTML dogodkov:

 • ko uporabnik klikne z miško
 • ko se spletna stran naloži
 • ko se naloži slika
 • ko se kurzor miške premakne nad element
 • ko se spremeni vnosno polje obrazca
 • ko je odposlan HTML obrazec
 • ko uporabnik pritisne tipko

Primer, ko se spremeni vsebina odstavka, ko ga uporabnik klikne:

<p onclick="this.innerHTML='Kliknil si me!'">Klikni na ta tekst!</p>

Klikni na ta tekst!

Primer, ko vsebino odstavka spremenimo s klikom, ki pokliče funkcijo:

<p onclick="spremeniOdstavek(this)">Klikni na ta tekst!</p>
<script>
  function spremeniOdstavek(odstavek) { 
   odstavek.innerHTML = "Kliknil si me!";
  }
</script>

Klikni na ta tekst!

Dogodkovni atributi HTML elementov

Da priredimo dogodek HTML elementu uporabimo dogodkovne atribute, ki so lahko:

 • dogodki miške
 • dogodki tipkovnice
 • dogodki okvirjev/objektov
 • dogodki obrazcev
 • dogodki vleci/spusti
 • dogodki odložišča
 • dogodki tiskanja
 • multimedijski dogodki
 • dogodki animacij
 • dogodki tranzicij
 • dogodki serverja
 • razni dogodki
 • dogodki dotika
 • itd

Več o HTML DOM dogodkih si lahko ogledate na w3schools.


Primer prireditve dogodka z atributom:

<p>Klikni gumb za prikaz časa!</p>
<button onclick="prikaziDatum()">Trenutni čas je?</button>
<p id="primer"></p>
<script>
  function prikaziDatum() {
   document.getElementById("primer").innerHTML = Date(); 
  } 
</script>

Klikni gumb za prikaz časa!

Primer prireditve dogodka s HTML DOM:

<p>Klik na gumb kliče funkcijo, ki prikaže čas!</p>
<button id="gumb">Klikni me!</button>
<p id="primer"></p>

<script>
  document.getElementById("gumb").onclick = prikaziDatum;
  function prikaziDatum() {
   document.getElementById("primer").innerHTML = Date(); 
  } 
</script>

Klik na gumb kliče funkcijo, ki prikaže čas!

Primer prireditve dogodka ob zagonu strani:

<body onload="prikaziDatum()">
<p id="primer"></p> <script> function prikaziDatum() { document.getElementById("primer").innerHTML = Date(); } </script>

     Prikaz strani v novem oknu.


Primer prireditve dogodka ob spremembi elementa:

<script> 
  function velikiZnaki() {   
   var vPolje = document.getElementById("ime");   
   vPolje.value = vPolje.value.toUpperCase(); 
  } 
</script> 
 
Vpiši ime: <input type="text" id="ime" onchange="velikiZnaki()">
Vpiši ime:

     Ko zapustimo vnosno polje po vpisu podatkov, dogodek onchange pokliče funkcijo, ki vse vpisane zanake pretvori v velike znake.


Primer prireditve miškinega dogodka:

<div onmouseover="mNad(this)" onmouseout="mStran(this)" style="background-color:#D94A38; 
 width:140px; height:15px; padding:10px; color: #ffffff;"> Zapelji miško name! </div> 
 
<script> 
  function mNad(obj) { 
   obj.style.backgroundColor = "#FC9494"; 	
   obj.style.color = "#000000";
   obj.innerHTML = "Ojlaaaa!"; 
  } 
  function mStran(obj) {
   obj.style.backgroundColor="#D94A38";
   obj.style.color = "#ffffff";
   obj.innerHTML="Hvala!";
  } 
</script>
Zapelji miško name!