Primer prikazuje uporabo lastnosti document.documentElement.