Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

HTML DOM elementi

Z JavaScriptom in HTML DOM lahko dodamo ali odstranimo poljuben HTML element (vozlišče).

Ustvarjanje novega HTML elementa (vozlišča)

Da z JavaScriptom in HTML DOM dodamo nov element v HTML dokument, moramo nov element najprej ustvariti, nato pa ga dodamo k obstoječim elementom.

Primer dodajanja novega odstavka:

<article id="clanek"> 
  <p id="p1">To je prvi odstavek.</p> 
  <p id="p2">To je drugi odstavek.</p> 
</article> 

<script> 
  //kreiranje novega odstavka <p>
  var odstavek = document.createElement("p");
  // kreiranje besedilnega vozlišča odstavka 
  var besedilo = document.createTextNode("To je nov odstavek.");
  //dodajanje besedilnega vozlišča odstavku <p> 
  odstavek.appendChild(besedilo); 

  //iskanje obstoječega elementa
  var element = document.getElementById("clanek");
  //dodajanje novega elementa obstoječemu elementu  
  element.appendChild(odstavek); 
</script>

To je prvi odstavek.

To je drugi odstavek.

Metoda appendChild() doda nov element kot zadnji element (zadnji otrok staršev). Če želimo dodati element prej, uporabimo metodo insertBefore():

<article id="clanek"> 
  <p id="p1">To je prvi odstavek.</p> 
  <p id="p2">To je drugi odstavek.</p> 
</article> 

<script> 
  //kreiranje novega odstavka <p>
  var odstavek = document.createElement("p");
  // kreiranje besedilnega vozlišča odstavka 
  var besedilo = document.createTextNode("To je nov odstavek.");
  //dodajanje besedilnega vozlišča odstavku <p>
  odstavek.appendChild(besedilo);
 
  //iskanje obstoječega elementa
  var element = document.getElementById("clanek");
  //iskanje prvega odstavka (prvega otroka)
  var prviOtrok = document.getElementById("p1");
  //dodajanje novega elementa obstoječemu elementu pred prvega otroka  
  element.insertBefore(odstavek, prviOtrok); 
</script>

To je prvi odstavek.

To je drugi odstavek.

Odstranjevanje HTML elementa (vozlišča)

Če želimo odstraniti HTML element, moramo poznati njegovega starša. Za odstranitev elementa uporabimo metodo removeChild().

Primer odstranjevanja odstavka:

<article id="clanek"> 
  <p id="p1">To je prvi odstavek.</p> 
  <p id="p2">To je drugi odstavek.</p> 
</article> 

<script> 
  //iskanje starša elementa
  var stars = document.getElementById("clanek");  
  //iskanje otroka, ki ga želimo odstraniti
  var otrok = document.getElementById("p1");
  //odstranitev elementa 
  stars.removeChild(otrok);
</script>

To je prvi odstavek.

To je drugi odstavek.

V zgornjem primeru dokument vsebuje članek <article> z dvema otrokoma (odstavkoma <p>). Najprej poiščemo članek, nato pa otroka, ki ga želimo odstraniti. Na koncu odstranimo otroka.

Zamenjava HTML elementa (vozlišča)

Če želimo zamenjati HTML element uporabimo metodo replaceChild().

Primer zamenjave odstavka:

<article id="clanek"> 
  <p id="p1">To je prvi odstavek.</p> 
  <p id="p2">To je drugi odstavek.</p> 
</article> 

<script>
  //kreiranje novega odstavka <p>
  var odstavek = document.createElement("p");
  // kreiranje besedilnega vozlišča odstavka 
  var besedilo = document.createTextNode("To je nov odstavek.");
  //dodajanje besedilnega vozlišča odstavku <p> 
  odstavek.appendChild(besedilo); 
 
  //iskanje starša elementa
  var stars = document.getElementById("clanek");  
  //iskanje otroka, ki ga želimo zamenjati
  var otrok = document.getElementById("p1"); 
  //zamenjava elementa (otroka)
  stars.replaceChild(stars,otrok); 
</script>

To je prvi odstavek.

To je drugi odstavek.