Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Objekti brskalnika: Screen

Objekt screen je lastnost razreda window in je tako samodejno tvorjen z zagonom JavaScript. Daje nam informacije o velikosti monitorja in o globini barv. Objekt window.screen lahko zapišemo tudi brez predpone window.


Lastnosti objekta screen

Lastnost Opis
screen.width Lastnost vrne višino ekrana v pikslih.
screen.height Lastnost vrne širino ekrana v pikslih.
screen.availWidth Lastnost vrne širino ekrana v pikslih brez stalnih komponent vmesnika operacijskega sistema (npr. opravilna vrstica v Windows, drsni trak).
screen.availHeight Lastnost vrne višino ekrana v pikslih brez stalnih komponent vmesnika operacijskega sistema (npr. opravilna vrstica v Windows).
screen.colorDepth Vrne največje možno število prikazanih barv.
screen.pixelDepth Vrne največje možno resolucijo barv v bitih na piksel.

Višina in širina zaslona

Lastnost screen.width vrne širino, lastnost screen.height pa višino uporabnikovega zaslona v pikslih:

<p id="primer"></p>
<script>
   document.getElementById("primer").innerHTML = 
   "Širina zaslona: " + screen.width + 
   "<br />Višina zaslona: " + screen.height;
</script>

Višina in širina zaslona, ki je na voljo

Lastnost screen.availWidth vrne širino, lastnost screen.availHeight pa višino uporabnikovega zaslona, ki je na voljo brez stalnih komponent vmesnika operacijskega sistema (opravilne vrstice, drsnega traka):

<p id="primer"></p>
<script>
   document.getElementById("primer").innerHTML = 
   "Širina zaslona, ki je na voljo: " + screen.availWidth + 
   "<br />Višina zaslona, ki je na voljo: " + screen.availHeight;
</script>

Število prikazanih barv na zaslonu

Lastnost screen.colorDepth vrne največje možno število prikazanih barv na uporabnikovem zaslonu v bitih:

<p id="primer"></p>
<script>
   document.getElementById("primer").innerHTML = 
   "Število bitov za prikaz barve: " + screen.colorDepth; 
</script>