Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Objekti brskalnika: Navigator

Objekt navigator vsebuje informacije o uporabnikovem brskalniku. Vse lastnosti objekta navigator lahko samo beremo. Objekt navigator lahko pišemo brez predpone window.


Lastnosti objekta navigator

Lastnost Opis
navigator.appName vrne ime brskalnika
navigator.appCodeName vrne kodno ime brskalnika
navigator.platform vrne ime operacijskega sistema v katerem teče brskalnik
navigator.product vrne ime pogona brskalnika
navigator.cookieEnabled vrne true, če so piškotki omogočeni oz. vrne false, če so onemogočeni
navigator.appVersion različica brskalnika, pove tudi različico operacijskega sistema
navigator.userAgent niz, ki opisuje brskalnik (kodno ime in različica)
navigator.language vrne jezik brskalnika
navigator.geolocation

vrne objekt geolocation, ki ga lahko uporabimo za lociranje uporabnikovega položaja

navigator.onLine določi ali je brskalnik aktiven na spletu

Metode objekta navigator

Metoda Opis
navigator.javaEnabled() metoda vrne true, če je java omogočena

Lastnost objekta navigator appName in appCodeName

Lastnost objekta navigator appName vrne ime brskalnika, lastnost appCodeName pa vrne kodno ime brskalnika:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Brskalnik je " + navigator.appName + 
  ", njegovo kodno ime pa je " + navigator.appCodeName; 
</script>

Brskalniki IE11, Edge, Chrome, Firefox, Opera in Safari vrnejo lastnost objekta navigator.appName niz "Netscape".

Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari in Opera vsi vrnejo lastnost objekta navigator.appCodeName niz "Mozilla".


Lastnost objekta navigator platform

Lastnost platform objekta navigator vrne niz z imenom operacijskega sistema v katerem teče brskalnik:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Operacijski sistem v katerem teče brskalnik je " + navigator.platform; 
</script>

Lastnost objekta navigator product

Lastnost product objekta navigator vrne niz z imenom pogona brskalnika:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Pogon brskalnika je " + navigator.product; 
</script>

Lastnost objekta navigator appVersion in userAgent

Lastnost appVersion objekta navigator vrne niz z imenom različice brskalnika in različice operacijskega sistema, lastnost userAgent pa niz, ki opisuje brskalnik (kodno ime in različico):

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Različica brskalnika je: " + navigator.appVersion +
  "<br />Opis brskalnika: " + navigator.userAgent; 
</script>

Lastnost objekta navigator cookieEnabled

Lastnost cookieEnabled objekta navigator vrne true, če so piškotki omogočeni oz. vrne false, če so onemogočeni:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Omogočeni piškotki: " + navigator.cookieEnabled; 
</script>

Lastnost objekta navigator language

Lastnost language objekta navigator vrne niz z imenom jezika, ki ga uporablja brskalnik:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Jezik brskalnika: " + navigator.language; 
</script>

Metoda objekta navigator javaEnabled()

Metoda javaEnabled() objekta navigator vrne true, če je Java omogočena oz. vrne false, če je onemogočena:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Omogočena Java: " + navigator.javaEnabled(); 
</script>