Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Objekti brskalnika: Location

Objekt window.location vsebuje informacije o trenutnem spletnem naslovu (URL-ju), lahko pa tudi brskalnik preusmeri na nov spletni naslov. Objekt location lahko uporabimo tudi brez predpone window. Informacije objekta location so tipa read-only, kar pomeni, da jih lahko le beremo.


Lastnosti objekta location

Lastnost Opis
location.href niz, ki vsebuje popoln omrežni naslov URL-ja
location.host niz, ki vsebuje ime strežnika URL-ja in številko vrat
location.hostname niz, ki vsebuje ime strežnika URL-ja
location.protocol niz, ki vsebuje ime protokola URL-ja (na primer "file:", "http:", "ftp:")
location.pathname niz, ki vsebuje pot in ime datoteke URL-ja
location.port niz, ki vsebuje številko vrat URL-ja
location.hash niz, ki vsebuje oznako mesta v datoteki, vključno z znakom # na začetku, če oznake ni, je niz prazen
location.search niz, ki vsebuje parametre, vključno z znakom ? (vprašaj) na začetku, če parametrov ni, je niz prazen
location.origin niz, ki vsebuje protokol, ime strežnika URL-ja in številko vrat

Metode objekta location

Metoda Opis
location.assign() naloži nov dokument
location.reload() ponovno naloži trenutni dokument
location.replace() zamenja trenutni dokument z novim dokumentom

Lastnost href objekta location

Lastnost href objekta location vrne niz popolnega omrežnga naslova:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Poln omrežni naslov je " + location.href;
</script>

Lastnost hostname objekta location

Lastnost hostname objekta location vrne niz, ki vsebuje ime strežnika:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Ime strežnika je " + location.hostname;
</script>

Lastnost protocol objekta location

Lastnost protocol objekta location vrne niz, ki vsebuje ime protokola (npr. file:, http:, https:, ftp:, ... ):

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Protokol je " + location.protocol;
</script>

Lastnost pathname objekta location

Lastnost pathname objekta location vrne niz, ki vsebuje pot in ime datoteke:

<p id="primer"></p> 
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML = 
  "Ime datoteke je " + location.pathname;
</script>

Lastnost assign objekta location

Lastnost assign objekta location naloži nov dokument:

<script>           
  function novDokument() { 						
   location.assign("http://nsa.zpanel.sckr.si/javascript/javascript.php") 					
  }         
</script>         

<input type="button" value="Klikni me, da naložim novo stran!" onClick="novDokument()" />