Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Objekti brskalnika: History

Med brskanjem po Internetu, brsklanik beleži, katere strani je uporabnik obiskal. Objekt history razreda window vodi evidenco o že obiskanih spletnih straneh. Definiran je kot lastnost vsakega okna in sicer kot njegova lastnost z imenom history. Objekt history lahko uporabimo tudi brez predpone window.

Da bi zaščitili zasebnost uporabnikov, obstajajo omejitve, kako lahko JavaScript dostop do tega objekta.


Metode objekta history

Metoda Opis
history.back() prikaže prejšnjo stran in se v evidenci pomakne en zapis nazaj (enako kot klik gumba nazaj v brskalniku)
history.forward() prikaže naslednjo stran in se v evidenci pomakne en zapis naprej (enako kot klik gumba naprej v brskalniku)
history.go(odmik) prikaže zahtevano stran in se v evidenci pomakne za dano število zapisov, ki je lahko negativno (pomik nazaj) ali pozitivno (pomik naprej)

Lastnost objekta history

Metoda Opis
history.length število zapisov v evidenci

Metoda back() objekta history

Metoda back() objekta historynaloži prejšnjo stran v seznamu zgodovine. Metoda ima enak učinek kot, da kliknemo gumb "nazaj" v brskalniku:

<script>
  function nazaj() {
   hitory.back()
  }

</script>

<input type="button" value="nazaj" onclick="nazaj()" />

Metoda forward() objekta history

Metoda forward() objekta historynaloži naslednjo stran v seznamu zgodovine. Metoda ima enak učinek kot, da kliknemo gumb "naprej" v brskalniku:

<script>
  function naprej() {
   history.forward()
  }
</script>

<input type="button" value="naprej" onclick="naprej()" />

Metoda go() objekta history

Metoda go() objekta historynaloži zahtevano stran v seznamu zgodovine in se v evidenci pomakne za dano število zapisov, ki je lahko negativno (pomik nazaj) ali pozitivno (pomik naprej):

<script>
  function triNazaj() {
   history.go(-3)
  }
</script>

<input type="button" value="vrni se 3 strani nazaj" onclick="triNazaj()" />

Lastnost length objekta history

Lastnost history.length vrne število zapisov zgodovine v evidenci brskalnika:

<p id="primer"></p>
<script>
  document.getElementById("primer").innerHTML =
  "Število zgodovine strani: " + history.length;
</script>