Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

MySQL

MySQL je sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami. MySQL je odprtokodna implementacija relacijske podatkovne baze, ki za delo s podatki uporablja jezik SQL.

MySQL deluje na principu odjemalec - strežnik, pri čemer lahko strežnik namestimo kot sistem, porazdeljen na več strežnikov. Obstaja veliko število odjemalcev, zbirk ukazov in programskih vmesnikov za dostop do podatkovne baze MySQL.

Logo MySQL

Logo MySQL

MySQL:

   SELECT * FROM uporabniki;

PHP in MySQL:

<?php
   $sql = mysql_query("SELECT * FROM uporabniki WHERE nivo='admin'");
?>