Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Preverjanje: lastna vaja