Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Uvod v MySQL

SQL ali strukturirani povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi bazami (angl. Structured Query Language) je najbolj razširjen in standardiziran povpraševalni jezik za delo s podatkovnimi zbirkami. SQL uporablja programske stavke, ki posnemajo ukaze v naravnem jeziku. Določen je z ANSI/ISO SQL standardom.

SQL standard se je razvijal od leta 1986 in danes obstaja več različic. Oznaka SQL-92 se navezuje na standard izdan v letu 1992, SQL:1999 se navezuje na standard izdan leta 1999, SQL:2003 se navezuje na različico iz leta 2003 in tako naprej. Izraz SQL standard uporabljamo za poimenovanje trenutne različice SQL standarda v vsakem časovnem obdobju.

SQL ni splošen programski jezik, vsebuje pa naslednje dele:

  • DDL (angl. Data Definition Language), ta del je namenjen oblikovanju in ustvarjanju podatkovne baze, spreminjanju strukture ter brisanju baze, ko ta ni več potrebna. Tipični ukazi DDL so CREATE, ALTER, DROP.
  • DML (angl. Data Manipulating Language) je del namenjen iskanju in ažuriranju podatkov v relacijski podatkovni bazi. Tipični ukazi DML so SELECT, WHERE, JOIN, agregatne funkcije.
  • DCL (angl. Data Control Language) določa zaščite podatkov, pravice dostopa, skratka vse v zvezi z zaščito podatkovne baze. V tem delu so značilni ukazi ROLLBACK, COMMIT, TRANSACTION, GRANT, REVOKE.

Pri delu s podatkovni bazami si lahko pomagamo z orodji RAD (angl. Rapid Application Design) ali pa delamo neposredno z ukazi SQL.

Operacije v SQL-u:

  • poizvedbe (iskanje in grupiranje podatkov)
  • manipulacija podatkov
  • kontrola transakcije
  • definicija podatkov
  • kontrola podatkov
  • ostalo