Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

2. vaja: Kreiranje podatkovne zbirke

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om kreiramo podatkovno zbirko

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 02-kreiranje-DB.php. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • ob uspešni povezavi izpiše sporočilo Povezava s podatkovno zbirko je vzpostavljena!
  • kreira podatkovno zbirko knjige, če ta še ne obstaja
  • ob uspešnem kreiranju podatkovne zbirke knjige izpiše na zaslon Podatkovna zbirka "knjige" je kreirana., ob neuspešnem kreiranju pa izpiše sporočilo o napaki

Slika spletne strani 02-kreiranje-DB.php: Knjige - kreiranje DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 2.vaje: Knjige - kreiranje DB