Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

3. vaja: Kreiranje tabel v podatkovni zbirki

Spoznali bomo
  • Kako s PHP-jem in MySQL-om kreiramo tabele v podatkovni zbirki

Sestavi spletno stran, ki jo prikazuje spodnja slika in jo poimenuj 03-kreiraj-TB.php. Stran naj bo izdelana v HTML5 in s CSS.

Koda PHP in MySQL
  • ustvari povezavo do podatkovnega strežnika na lokalnem računalniku ali izpiše sporočilo o napaki, če povezovanje ne uspe
  • ob uspešni povezavi izpiše sporočilo Povezava s podatkovno zbirko je vzpostavljena!
  • kreira tabelo knjige v podatkovni zbirki knjige, če še ne obstaja:
    • polja tabele so podana na spodnji sliki
  • ob uspešnem kreiranju tabele knjige izpiše na zaslon Tabela "knjige" v podatkovni zbirki "knjige" na strežniku "localhost" je kreirana. ob neuspešnem kreiranju pa izpiše sporočilo o napaki

Slika spletne strani 03-kreiraj-TB.php: Knjigarna - kreiranje tabel v DB

Slika spletne strani v brskalniku
Slika 3.vaje: Knjige - kreiranje tabel v DB

Slika strukture tabele knjige v podatkovni zbirki knjige:

Slika 3.vaje: Knjige - struktura tabele 'knjige'